HYDROSTATIC ROTATING DISC
345 HYDROSTATIC ROTATING DISC
 

 
 
轉盤單元
轉盤直徑 mm Ø345  
轉盤高度 mm 135  
最大轉速 r.p.m 600  
徑向最大負荷 N 1600 中心
軸向最大負荷 N 5500 中心
徑向剛性 N / µm 1700 中心
軸向剛性 N / µm 2800 中心
容許荷重 kg 300 max.
工件外徑 mm Ø500 max.
螺絲孔位 P.C.D=Ø320 M8XD.P=16 6孔
 
油壓單元
油品型號   IS0 VG 15  
供油壓力 bar 40  
泵壓力允許誤差 bar -0/+2  
液壓油溫 20~40 注油入口
最大流量 L/min 2.6  

 

 

CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD.

Headquarters:
No. 20-16, Chen Pei N. Lane, Fengshan District, Kaohsiung 83041, Taiwan
Tel: 886-7-7313911    Fax: 886-7-7314976    E-mail: chienwei@seed.net.tw / info@chienwei.com.tw    http://www.chienwei.com
Taoyuan Service Station:
No. 35, Fengtian 7th St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan   Tel: 886-3-3681739    Fax: 886-3-3680094    E-mail: taoyuan@chienwei.com.tw
Taichung Service Station:
No.13, Junfu 18th Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan.   Tel: 886-4-2436-6250    Fax: 886-4-2439-2589    E-mail: taichung@chienwei.com.tw
KUNSHAN CHANGFENG PRECISE INSTRUMENTS CO., LTD.
KunShan Factory: No. 12, Zhong Ji Shan Rd., Zhang Pu Town, Kunshan Jiangsu.    Tel: (0512) 572-58001    Fax: (0512) 572-58006
Copyright © CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory.